Ερευνητική δράση / Υποέργο: 01

Τίτλος:  «Κεντρική δράση για την υποστήριξη των Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Πάτρας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 02

Τίτλος:  «Η Δομή της μη τυπικής γλώσσας: Γλωσσολογική Θεωρία και Θεραπευτική Παρέμβαση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Τερζή Αρχόντω

Μετάβαση...

  

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 03

Τίτλος:  «Η Δυναμική της Παραγωγής και Διαχείρισης Τεχνολογικής Γνώσης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Παραγωγής Τεχνολογίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Ραφαηλίδης Απόστολος

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 04

Τίτλος:  «Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αξιοποίηση στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Παναγόπουλος Αλκιβιάδης

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 05

Τίτλος:  «Δημιουργια ενός πρότυπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Τσέπης Ηλίας

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 06

Τίτλος:  «Σχεδιασμός, υλοποίηση και βελτιστοποίηση πρότυπου φωτοβολταϊκού στοιχείου τρίτης γενιάς στερεού τύπου σε μεγάλες διαστάσεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Σταθάτος Ηλίας

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 07

Τίτλος:  «Κβαντική συμφωνία και συμβολή σε μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες σε ημιαγώγιμες νανοδομές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Μποβιάτσης Ιωάννης

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 08

Τίτλος:  «Μαθηματική και υπολογιστική διερεύνηση ροϊκού πεδίου βιολογικών υγρών για θεραπευτικό σχεδιασμό σε κλινικά σημαντικές συνθήκες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Καμβύσας Γρηγόριος

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 09

Τίτλος:  «Ανάπτυξη λογισμικού συνοριακών στοιχείων για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων διάδοσης ρωγμών σε πραγματικές μηχανολογικές κατασκευές που υπόκεινται σε θερμομηχανικές φορτίσεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Τσινόπουλος Στέφανος

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 10

Τίτλος:  «Πρόταση τροποποίησης διατάξεων Ε.Α.Κ. για ανάλυση και σχεδιασμό κατασκευών αντιστήριξης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Βγενοπούλου Ειρήνη

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 11

Τίτλος:  «Ολοκληρωμένος προγραμματισμός κατεργασιών και παραγωγής»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Καμπουρίδης Γεώργιος

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 12

Τίτλος:  «Πειραματική μελέτη της συνεισφοράς αποσβεστήρα σωματιδίων στην μείωση της απόκρισης μνημείων σε σεισμική διέγερση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Παπαλού Αγγελική

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 13

Τίτλος:  «Διερεύνηση Αιμοδυναμικού Πεδίου στην Περιοχή Αναστόμωσης Αποφραγμένων Αρτηριών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Καλογήρου Ιωάννης

Μετάβαση...

 

Ερευνητική δράση / Υποέργο: 14

Τίτλος:  «Επιχειρησιακός σχεδιασμός Α'βάθμιας φροντίδας υγείας σε ημιαστικές και αστικές περιοχές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Μητρόπουλος Ιωάννης

Μετάβαση...

a project... ForTheWeb.gr