Δραστηριότητες

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

 

Πρόγραμμα

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την επανάληψη των σεμιναρίων για τη Μεθοδολογία της Έρευνας, στα πλαίσια της υποστήριξης των υλοποιούμενων έργων του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρας από τη Κεντρική Δράση του Προγράμματος. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές των Έργων και θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα σεμιναρίων δίπλα στο Γραφείο του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, και ώρες 15.00-16.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Ομιλητές των σεμιναρίων θα είναι μέλη της Κεντρικής δράσης του Προγράμματος καθώς επίσης και προσκεκλημένοι ομιλητές. 

 

Ακολουθεί περιληπτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

 

 • 16/10/2015: Οργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας
 • 21/10/2015: Μέσα συλλογής δεδομένων
 • 23/10/2015: Επιλογή συμμετεχόντων και συλλογή των δεδομένων
 • 26/10/2015: Στατιστική ανάλυση Ι: Περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικές δοκιμασίες
 • 29/10/2015: Στατιστική ανάλυση ΙΙ: Παραμετρικές δοκιμασίες
 • 30/10/2015: Συγγραφή και αξιολόγηση μίας έρευνας

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την έναρξη διεξαγωγής σεμιναρίων για τη Μεθοδολογία της Έρευνας, στα πλαίσια της υποστήριξης των υλοποιούμενων έργων του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρας από τη Κεντρική Δράση του Προγράμματος. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές των Έργων και θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα σεμιναρίων δίπλα στο Γραφείο του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, και ώρες 14.00-16.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Ομιλητές των σεμιναρίων θα είναι μέλη της Κεντρικής δράσης του Προγράμματος καθώς επίσης και προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Ακολουθεί περιληπτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

 

 • 15/5/2015: Οργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας - Διαφάνειες
 • 22/5/2015: Η ηθική της έρευνας -Ερευνητικές προσεγγίσεις διττής χρήσης - Διαφάνειες
 • 28/5/2015: Στατιστική ανάλυση Ι: Περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικές δοκιμασίες - Διαφάνειες
 • 2/6/2015: Στατιστική ανάλυση ΙΙ: Παραμετρικές δοκιμασίες - Διαφάνειες
 • 12/6/2015: Μέθοδοι συλλογής δεδομένων - Διαφάνειες
 • 19/6/2015: Επιλογή συμμετεχόντων και μέθοδοι δειγματοληψίας - Διαφάνειες
 • 26/6/2015: Συγγραφή και αξιολόγηση μίας έρευνας - Διαφάνειες
 • 30/6/2015: Δημοσιοποίηση της έρευνας - Διαφάνειες

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο με τίτλο "Οργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας" που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 15/5/2015, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής.

a project... ForTheWeb.gr